จำนวนผู้เข้าชม : 169

   


คุมประพฤติประชุมเตรียมงานการจัดกิจกรรมสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ครั้งที่ 2 [2023-03-09]

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุม เตรียมงานการจัดกิจกรรมสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ครั้งที่ 2 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

          การประชุมครั้งนี้  ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมงานการจัดกิจกรรมสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี อาทิ การจัดสถานที่จัดงานสถาปนาฯ การเชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน  การจัดนิทรรศการภายในงาน  การจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต และการจัดซุ้มอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อให้การจัดงานสถาปนาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย