จำนวนผู้เข้าชม : 171

   


คุมประพฤติจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 [2023-02-27]

          วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2566) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ .. 2566 - 2570 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ตามแนวทางที่สำนักงาน .. กำหนด