จำนวนผู้เข้าชม : 117

   


คุมประพฤติจัดประชุมชี้แจงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในสำนักงานคุมประพฤติ [2023-01-25]

คุมประพฤติจัดประชุมชี้แจงการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในสำนักงานคุมประพฤติ

วันนี้ 25 มกราคม 2566 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในระดับสำนักงานคุมประพฤติ  โดยมีพันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)  ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้สรุปผลการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในงานคุมประพฤติในระดับสำนักงานฯ และการประเมินความเสี่ยงของปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยมีเลขานุการกรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการคุมประพฤติและผู้อำนวยการกองบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุมประพฤติ เป็นผู้ตอบคำถามในประเด็นต่างๆ