จำนวนผู้เข้าชม : 11

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมมารดาของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานฯ [2023-01-24]