จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมพัฒนาสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน และวัดท่ากาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [2023-01-24]

เอกสารดาวน์โหลด :

24 มค 66 บริการสังคมแบบกลุ่มสันป่าตอง.jpg