จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 จัดกิจกรรมให้บริการนอกสถานที่ให้แก่สมาชิกในพื้นที่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำเดือนมกราคม 2566 [2023-01-24]

เอกสารดาวน์โหลด :

วัดเจ็ดยอด 24 มค 66 01.jpg