จำนวนผู้เข้าชม : 4

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดยโสธร และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุผู้พ้นโทษที่อุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร [2023-01-24]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรยโสธร วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จำนวน ๒ คน ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดยโสธร ประกอบด้วยนายณรงค์พงศ์ พิศิลป์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร ว่าที่ร้อยตรีดนัย นนทชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร นายชัชวาล ราชขันธ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดยโสธร ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุผู้พ้นโทษอุปสมบท เป็นเวลา ๑๕ วัน ที่วัดบ้านโพนงอย ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยมีพระครูถาวรเขมกิจ เจ้าคณะตำบลขั้นไดใหญ่ เจ้าอาวาสวัดบ้านโพนงอย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

เอกสารดาวน์โหลด :

20230124_140501.jpg