จำนวนผู้เข้าชม : 4

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการคัดแยก (ขยะ) แลกบุญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [2023-01-24]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธรและยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการคัดแยก (ขยะ) แลกบุญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดยโสธรให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นการต่อยอดและรักษามาตรฐาน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วยนายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ อาคารโดมหอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

เอกสารดาวน์โหลด :

20230123_201645.jpg