จำนวนผู้เข้าชม : 3

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ Season ๒ ระดับเขต ๓ [2023-01-24]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ เครือสูงเนิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายสิริสร ศรีสุข พนักงานราชการครู แผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองยโสธร และผู้เข้าร่วมแข่งขัน เตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างงานสร้างอาชีพ Season ๒ ระดับเขต ๓ ประเภทอาหารคาว “ลาบยโส” ประเภทอาหารหวาน “บวชฝักทอง” ซึ่งจะจัดให้มีการแข่งขันในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไป ณ บริเวณลานน้ำตก หน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

เอกสารดาวน์โหลด :

20230123_171751.jpg