จำนวนผู้เข้าชม : 33

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา [2023-01-24]