จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สนง.คป.จ.ชม.ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการประจำสัปดาห์ ผ่านระบบ (Zoom Cloud Meeting) [2023-01-23]

เอกสารดาวน์โหลด :

23 มค 66 ประชุม หน 01.jpg