จำนวนผู้เข้าชม : 99

   


คุมประพฤติจัดประชุมพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ [2023-01-23]

วันนี้ (23 มกราคม 2566) ณ ห้องประชุม 05-01 ชั้น 5 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 1/ 2566 ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 หลังมีผลบังคับใช้วันนี้ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ ในฐานะกรรมการ เข้าร่วม

          สำหรับคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดมาตรการเฝ้าระวังนักโทษเด็ดขาดภายหลังพ้นโทษ รวมถึงพิจารณากำหนดมาตรการคุมขังภายหลังพ้นโทษ หรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำหรือรัฐมนตรีมอบหมาย ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดกรอบการดำเนินการ วางทิศทางการทำงานตามอำนาจหน้าที่ ตลอดจนรูปแบบรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุตามเจตจำนงค์ของกฎหมายต่อไป