จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


สนง.คป.จ.ชม.ร่วมประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพระดับเขต 5 และร่วมอบรมวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [2023-01-20]

เอกสารดาวน์โหลด :

20 มค 66 ร่วมประกวด STF ระดับภาค season 2 03.jpg