จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 มอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้งานแล้ว แก่สำนักงานเขตดินแดง เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตา [2023-01-20]