จำนวนผู้เข้าชม : 32

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ,ศาลแขวงนครปฐม และศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือแนวทางบูรณาการ การอำนวยความยุติธรรมร่วมกัน [2023-01-20]