จำนวนผู้เข้าชม : 2

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 [2023-01-20]