จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


สนง.คป.สกลนคร อบรมโครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติ มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนเเรง พ.ศ.2565 [2023-01-20]