จำนวนผู้เข้าชม : 189

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [2023-01-19]

            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบนโยบาย  และกำหนดแนวทางเพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

             ทั้งนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เน้นย้ำให้คณะทำงานร่วมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมคุมประพฤติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด