จำนวนผู้เข้าชม : 205

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 131 ปี กรมทรัพยากรธรณี [2023-01-18]

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2566) นางนริศา ปานสอาด ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ  เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมทรัพยากรธรณี ครบรอบ 131 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินกองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี เพื่อที่จะนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ  โดยมี นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ อาคารกรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร