จำนวนผู้เข้าชม : 286

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติให้สัมภาษณ์ รายการ NBT มีคำตอบ [2023-01-13]

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้สัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ ในประเด็น “กรมคุมประพฤติ กับการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำ และสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โดยมี นายเจตน์ เลิศจรูญวิทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

          ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้กล่าวถึงภารกิจงานและบทบาทสำคัญของกรมคุมประพฤติในการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้รับการผลักดันโดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษในคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง และดูแลพี่น้องประชาชน ตลอดจนสร้างความปลอดภัยให้แก่สังคม ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ ได้เตรียมความพร้อมและบูรณาการกับภาคีเครือข่ายปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อรองรับการมีผลบังคับใช้ของกฏหมายดังกล่าว ในวันที่ 23 มกราคมนี้

          นอกจากนี้ นางสาวสายฝน จันทะพรม ผู้อำนวยการกองบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุมประพฤติ และนายพีฐิพันธน์ ณัฐวัตรจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 ได้มาร่วมรับสายโทรศัพท์เพื่อตอบคำถามจากประชาชนที่โทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนชื่นชมการทำงานของกรมคุมประพฤติอีกด้วย

ติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ Live NBT2HD

https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/865371494784229