จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ [2022-11-24]

           กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายชัยสิทธิ์ เครือสูงเนิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ - ๓ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร โดยมี นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุม จากห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑๐-๐๖ ชั้น ๑๐ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เอกสารดาวน์โหลด :

20221124_143643.jpg