จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเรือนจำจังหวัดยโสธร [2022-11-24]

            กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายประเวศน์ ละครราช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ ร่วมประชุมคณะกรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเรือนจำจังหวัดยโสธร โดยมีนายณรงค์พงศ์ พิศิลป์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีคณะกรรมการฯ ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓, ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, หัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดยโสธร

เอกสารดาวน์โหลด :

20221124_154348.jpg