จำนวนผู้เข้าชม : 2

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับคล้อและอำเภอดงเจริญ [2022-11-24]