จำนวนผู้เข้าชม : 4

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราดจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อขับเคลื่อน "โครงการบ้านสะอาด เมืองตราด สวยสงาด" ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 [2022-11-24]