จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) [2022-11-24]