จำนวนผู้เข้าชม : 6

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในงานคุมประพฤติ [2022-11-24]