จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพระพรหม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [2022-11-24]