จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอำเภอแม่แจ่ม ขับเคลื่อนการดูแลและช่วยเหลือสงเคราะห์สมาชิกคุมประพฤติ ของคณะทำงานบูรณาการฯ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ [2022-11-23]

เอกสารดาวน์โหลด :

23 พย 65 ขับเคลื่อนงานศูนย์คปชช แม่แจ่ม.jpg