จำนวนผู้เข้าชม : 238

   


กรมคุมประพฤติประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ และกลั่นกรองบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [2022-11-23]

          วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2565) พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบ และกลั่นกรองบุคคลที่พึงได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ของกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ในรูปแบบการประชุมทางไกล (online conference)  ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

การประชุมครั้งนี้นำเสนอการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ ในปีงบประมาณ .. 2565 ที่ผ่านมา รวมถึง รายงานการปรับหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับรวมถึงได้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ .. 2565

ก่อนเข้าสู่วาระเพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ โดยรอบคอบ ซึ่งในขั้นตอนภายหลังจากนี้กองบริหารและส่งเสริมเครือข่ายคุมประพฤติ จะได้นำรายชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติที่ผ่านหลักเกณฑ์เสนอต่อกระทรวงยุติธรรม เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี .. 2566 ต่อไป