จำนวนผู้เข้าชม : 86

   


กรมคุมประพฤติร่วมเปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [2022-11-23]

           วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2565) นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์  อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วม เปิดปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดและอาชญากรรมต่างประเทศประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

          สำหรับเป้าหมายสำคัญของการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นภัยคุกคามและความมั่นคงของชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม