จำนวนผู้เข้าชม : 197

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบนโยบายขับเคลื่อนงานอาสาสมัครคุมประพฤติในการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจรภาค 1 ครั้งที่ 2/2565 [2022-11-23]

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติให้กับคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ  อาสาสมัครคุมประพฤติสังกัดภาค 1 และผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดเขต 1 จำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 111 คน ในการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร ภาค 1 ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติในเขต 1 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี กองอำนวยการสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก (สถานตากอากาศบางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

ในงานประชุมดังกล่าว อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในประเด็นสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการกระทำผิดซ้ำในชุมชน การจัดการประกวดการทำอาหาร street food สร้างอาชีพ การขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน JSOC การสนับสนุนงบประมาณและเเนวทางการจัดตั้งมูลนิธิฯ ของกรมคุมประพฤติเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานคุมประพฤติ และการปรับกระบวนการทำงานด้านต่างๆ เป็นต้น ตลอดจนรับฟังและตอบข้อซักถามของอาสาสมัครคุมประพฤติ