จำนวนผู้เข้าชม : 229

   


ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการ [2022-11-22]

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2141 4859