จำนวนผู้เข้าชม : 164

   


คุมประพฤติจัดการประชุมแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติดให้ตรงตามกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ [2022-11-14]

          วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2565) นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติดให้ตรงตามกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานคุมประพฤติ สามารถจำแนกประเภทคดียาเสพติดให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ และลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวปฏิบัติที่กำหนด ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม