จำนวนผู้เข้าชม : 236

   


คุมประพฤติจับมืออาสาสมัครคุมประพฤตินำผู้ถูกคุมทำงานบริการสังคม [2022-11-14]

       กรมคุมประพฤติร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขตคันนายาว ได้นำสมาชิกผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมบูรณาการทำงานร่วมกับส่วนราชการและภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  ณ ชุมชนรามอินทรา 83-85 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  และอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนาสถาน ณ โบราณสถานเวียงท่ากาน และวัดท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม

          ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมระหว่างสำนักงานคุมประพฤติฯ หน่วยงานราชการในพื้นที่ และชุมชน  โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) อย่างเคร่งครัด