จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วม “การอบรมหลักสูตรการกรอกข้อมูลลงใน Template Metadata สำหรับชุดข้อมูลเปิดภาครัฐ” [2022-09-22]