จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณรางวัล DOP KM AWARDS ระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 [2022-09-22]