จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน จัดอบรมภาคทฤษฎีและฝึกภาคปฏิบัติ ในหัวข้อ “Street Food สร้างอาชีพ” [2022-09-22]