จำนวนผู้เข้าชม : 522

   


กรมคุมประพฤติโชว์ไฮไลท์ ศูนย์ JSOC กำไล EM กับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม พร้อมชูศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนกลไกผลักดันภารกิจคืนคนดีสู่สังคม เป็นผลงานเด่นกระทรวงยุติธรรมปี 65 [2022-09-22]

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565  กระทรวงยุติธรรม จัดงาน "แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565" โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมให้สัมภาษณ์และแถลงผลการดำเนินงานแก่สื่อมวลชน ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีและผ่านสื่อออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานที่สำคัญในมิติต่างๆ ให้แก่ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในฐานะหนึ่งในองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของรัฐบาล งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยนายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ร่วมนำเสนอผลงานเด่นของกรมคุมประพฤติ ประกอบด้วย ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนซึ่งเป็นการดึงภาคประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของภารกิจคืนคนดีสู่สังคม และผลการดำเนินงานด้านการสร้างความปลอดภัยให้สังคม ในการร่วมผลักดันกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ซึ่งกรมคุมประพฤติมีหน้าที่เฝ้าระวังผู้กระทำผิดหลังพ้นโทษด้วยการใส่กำไล EM เพื่อลดปัญหาการกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งระหว่างรอกฎหมายประกาศใช้ ศูนย์ JSOC หรือศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยประชาชน ได้นำกำไล EM ไปใช้เพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้กระทำผิดในคดีสะเทือนขวัญหรือทางเพศแล้ว จำนวน 206 ราย ซึ่งนอกจากการเฝ้าระวังโดยการใช้กำไล EM แล้ว กรมคุมประพฤติยังทำหน้าที่ในการแก้ไขฟื้นฟูเพื่อให้ผู้กระทำผิดเหล่านี้มีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำและสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมได้อีกทางหนึ่ง