จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สนง.คป.จ.ชม.กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 3 ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม จัดให้บริการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม แก่สมาชิกในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือน กันยายน 2565 พร้อมทั้งประชุมวางแผนการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ [2022-09-21]

เอกสารดาวน์โหลด :

21 กย 65 รายงานตัวแม่แจ่ม 01.jpg