จำนวนผู้เข้าชม : 68

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมกับ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนเขตห้วยขวาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะอาชีพ [2022-09-21]