จำนวนผู้เข้าชม : 8

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมรับชม การแถลงผลการการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี2565 ผ่านระบบออนไลน์(Zoom Meeting) [2022-09-21]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันที่ 20 กันยายน 2565  เวลา 13.00 นาฬิกา นางสาวนฤมล  แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายชัยสิทธิ์ เครือสูงเนิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยฯ และนายประเวศน์ ละครราช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ เข้าร่วมรับชมการให้สัมภาษณ์ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 12 หน่วยงาน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำปี 2565 ภายในงานแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2565 “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน  ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

เอกสารดาวน์โหลด :

90259.jpg