จำนวนผู้เข้าชม : 293

   


คุมประพฤติเตรียมเฟ้นหาสุดยอดฝีมือทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 2 [2022-09-21]

          กรมคุมประพฤติ เตรียมเฟ้นหาสุดยอดฝีมือ จัดการประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ
ซีซั่น 2 หลังปั้นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ

          วันนี้ (21 กันยายน 2565) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานด้านการสร้างงานสร้างอาชีพของกรมคุมประพฤติว่า กรมคุมประพฤติ เตรียมเฟ้นหาสุดยอดฝีมือด้านการทำอาหาร โดยการจัดประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จในการปั้นอาชีพให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือ ตลอดจนการสนับสนุนจากเหล่าอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินการเป็นอย่างดี

          “กรมคุมประพฤติ ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติให้ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ จึงได้สานต่อการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ทั้งประเภทอาหารคาวและอาหารหวานขึ้นในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติได้โชว์ศักยภาพเพื่อปูทางไปสู่อาชีพอิสระ สร้างรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่า ทักษะ และความสามารถของตนเองในการดำรงอยู่ร่วมกับสังคมอย่างปกติสุข” อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าว

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความสนใจ เข้าร่วมการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ซีซั่น 2 สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหรือสาขาที่ท่านอยู่ในความดูแลได้ทั่วประเทศ