จำนวนผู้เข้าชม : 190

   


กรมคุมประพฤติรับมอบคอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ [2022-09-19]

 วันนี้ (19 กันยายน 2565) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต  อธิบดีกรมคุมประพฤติให้การต้อนรับนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และนายเคน นพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  พร้อมรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าร่วมในพิธีรับมอบ ณ ห้องจัดกิจกรรมกรมคุมประพฤติ ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับมอบจะนำไปใช้ในการสนับสนุนในงานปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีภารกิจฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมทักษะทางด้านอาชีพและติดตามช่วยเหลือเมื่อกลับสู่ชุมชน  ไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก