จำนวนผู้เข้าชม : 331

   


การประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติและวารสารกรมคุมประพฤติ [2022-09-14]

การประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติและวารสารกรมคุมประพฤติ

ครั้งที่ 1 / 2565

     วันนี้ (  14 กันยายน 2565 ) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติและวารสารกรมคุมประพฤติครั้งที่ 1 / 2565 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันมีการพิจารณา รูปเล่มและเนื้อหาของหนังสือรายงานประจำปีกรมคุมประพฤติประจำปีงบประมาณ พ.. 2565 พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานส่วนต่างๆที่เข้าร่วมประชุมจัดทำเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป