จำนวนผู้เข้าชม : 330

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติรับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ [2022-09-12]

อธิบดีกรมคุมประพฤติรับมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ จากกรมพระธรรมนูญ

     วันนี้ 12 กันยายน 2565 นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้ารับเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ และใบประกาศเกียรติคุณ จากพลเอกประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ 116 ปี ณ ห้องศรีสมาน 2 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) จังหวัดนนทบุรี

     เข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์ นั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของเหล่าทหารพระธรรมนูญ เป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความรู้ความสามารถ และความเพียบพร้อมจริยธรรมเข็มพระดุลยาธิปัตย์ฯ ซึ่งกรมพระธรรมนูญ จะพิจารณามอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีและคุณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม