จำนวนผู้เข้าชม : 78

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [2022-09-06]