จำนวนผู้เข้าชม : 3832

   


ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศาลและสำนักงานคุมประพฤติไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด [2022-08-30]

เชิญรับชม ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศาลและสำนักงานคุมประพฤติไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=RTuf-TnoYtw