จำนวนผู้เข้าชม : 23

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [2022-08-22]