จำนวนผู้เข้าชม : 7

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 และ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [2022-08-06]