จำนวนผู้เข้าชม : 5

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม [2022-08-05]